Clip2go

Posledice pandemije v postopkih javnega naročanja v zdravstvu

Posledice svetovne pandemije virusa SARS-CoV 2 se odražajo tudi v pravu in praksi javnih naročil v zdravstvu. Spletna delavnica je namenjena vsem ponudnikom, ki delujete na področju javnih naročil v zdravstvu. Na delavnici se bomo seznanili z načini, kako rešiti negotove položaje, ki so nastali ravno zaradi posledic pandemije.

Kupi zdaj za samo 70,00€

Ob nakupu, vam je posnetek na voljo 30 dni preko digitalnega dostopa.

Kratek izsek iz predavanja.

Milena Basta Trtnik

Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., direktorica podjetja BONORUM, pravno svetovanje, d.o.o., je strokovnjakinja s področja javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja.

Z omenjenimi področji se ukvarja od leta 2004 ter  ima veliko izkušenj in znanja. Je avtorica več strokovnih člankov, soavtorica ZJN-3 s komentarjem, ZNKP s komentarjem ter izkušena predavateljica. Kot strokovna sodelavka sodeluje tudi z zbornico MedTech Slovenija pri Gospodarski zbornici Slovenije.

KOMU JE NAMENJENA?

Posledice svetovne pandemije virusa SARS-CoV 2 se odražajo tudi v pravu in praksi javnih naročil v zdravstvu. Spletna delavnica je namenjena vsem ponudnikom, ki delujete na področju javnih naročil v zdravstvu. Na delavnici se bomo seznanili z načini, kako rešiti negotove položaje, ki so nastali ravno zaradi posledic pandemije.

Zaradi težav s katerimi se soočajo proizvajalci in dobavitelji medicinskih pripomočkov ter tudi vse težjih razmer pri transportu, nastajajo položaji in potrebe:
- po podaljšanju roka dobave;
- po dvigu pogodbene vrednosti, saj je v obdobju od podaje ponudbe, podpisa pogodbe in časa dobav, prišlo do dviga cene opreme/blaga;
- po zamenjavi artiklov/blaga;
- po naknadni vključitvi podizvajalca in podobno.

Kako se bo naročnik odzival na potrebe in predloge ponudnika, ki so nastali zaradi omenjenih razmer, je odvisno od vsakokratnega razmerja in vsebine sklenjene pogodbe o izvedbi javnega naročila. izzivi nastajajo tako v fazi priprave ponudbe, kakor tudi v fazi izvajanja pogodbe.

PROGRAM

Na delavnici bodo podani napotki, kako naj ponudnik predlaga in kakšne so možnosti naročnika za:
- podaljšanje veljavnosti pogodbe;
- dvig pogodbenih vrednosti (kaj dopušča 95. člen ZJN-3, kako v primeru, da je bila določena fiksna cena, dvig cene kot spremenjena okoliščina, 112. člen OZ);
- zamenjavo artikla/blaga;kakšna dokazila morajo biti priložena v primeru spremembe pogodbe;
- zamenjavo ključnega kadra v fazi pogodbe;
- naknadno vključitev podizvajalcev v fazi pogodbe.

Nečlan: 150,00€ + DDV

Član GZS in nečlan ZMS: 100,00€ + DDV

Člani ZMS: 70,00€ + DDV

Kupi zdaj za samo 70,00€

Ob nakupu, vam je posnetek na voljo 30 dni preko digitalnega dostopa.

Kontakt: Petja Orehek Jerman / petja.orehek.jerman@gzs.si / 01 5898 480

© GZS 2022. Vse pravice pridržane.